škola bez cukru  chci se zapojit
normální je pít vodu

škola bez cukru - zdravější děti

Cukr je nadbytečný

Slazené nápoje (a sladkosti obecně) nemají žádný nutriční význam. Obsahují tzv. prázdné kalorie, neobsahují žádné důležité živiny, které by děti nemohly v dostatečném množství získat z jiných zdrojů.

Cukr je škodlivý

Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje konzumaci slazených nápojů u dětí za jeden z hlavních faktorů přispívajících k rozvoji nadváhy, obezity, zubního kazu, cukrovky II. typu a dalších chronických onemocnění.

Cukru konzumujeme moc

WHO doporučuje, aby děti ve věku do 2 let nepily slazené nápoje vůbec. U dětí ve věku 2 až 18 let by konzumace slazených nápojů měla být omezena na maximálně 100 kalorií denně, což odpovídá přibližně 2dl sladkého nápoje. Cukry by měly dle doporučení WHO tvořit maximálně 10, lépe pak 5 % denního kalorického příjmu.

není cukr jako cukr

Sacharidy jsou spolu s bílkovinami a tuky nezbytnou součástí stravy. Jako cukry pak označujeme jednoduché sacharidy, které se zpravidla vyznačují sladkou chutí. Lidské tělo se bez sacharidů neobejde, kromě sladkých cukrů mezi ně patří např. i laktóza nebo zdraví velmi prospěšná vláknina. Pokud se bavíme o škodlivosti cukrů, máme na mysli právě jednoduché cukry, cukry do potravin přidané a cukry v nápojích. 

škola bez cukru

cíle projektu

Odpovědnost za stravovací návyky včetně konzumace cukrů u dětí spočívá na rodičích. Konzumace slazených nápojů je ale prokazatelně škodlivá, škola by se tedy jako výchovně-vzdělávací instituce neměla na rozvoji tohoto škodlivého návyku podílet. Naopak přístup školy může být příkladem a motivací pro rodiče provést obdobné změny i v domácnosti. Úspěšná realizace projektu může představovat pozitivní příklad i pro ostatní školy, zřizovatele, ale i pro centrální instituce typu Ministerstva zdravotnictví.

Cílem inciativy není vyškrtnout z jídelníčku všechny cukry bez rozdílu, ale omezit nadměrnou konzumaci těch škodlivých. Pokud pije vaše dítě vodu a „neláduje" se celý den sladkostmi, můžete ho vzít na zmrzlinu nebo upéct bábovku bohatě sypanou moučkovým cukrem zcela bez výčitek.

  • snížení konzumace slazených nápojů a sladkostí dětmi jako prevence dětské obezity a zubního kazu

  • zvýšení povědomí o zdravé výživě mezi dětmi, rodiči a zaměstnanci školy

cukr a zubní kaz

Zubní kaz způsobují tzv. kariogenní bakterie zubního povlaku, cukry jsou pro tyto mikroorganismy potrava. Bakterie se překotně množí, cukry přetvářejí na kyseliny, které vedou k odvápnění skloviny. Kyselé slazené nápoje tento efekt ještě umocňují, kariogenní bakterie navíc v kyselém prostředí prospívají lépe a množí se rychleji.

Při celodenní průběžné konzumaci slazených nápojů nezvládá slina přirozenými mechanismy neutralizovat kyselé prostředí v ústech, vznikají tedy ideální podmínky pro vznik zubního kazu.

Hlavní faktorem přispívajícím ke vzniku zubního kazu je nedostatečná ústní hygiena (včetně mezizubní). Spolu s konzumací slazených nápojů se jedná o nesmírně nebezpečnou kombinaci. Speciální kategorii pak tvoří pití energetických nápojů, které může vést k naprosté a nevratné devastaci chrupu. Riziko stoupá u teenagerů léčených různými typy rovnátek, a to včetně snímacích.

Data o výskytu zubního kazu u dětí nejsou v ČR k dispozici, z vlastní praxe v našem regionu potvrzujeme, že počet kazů u dětí spíše stoupá, navíc jsou postiženy stále mladší věkové kategorie a běžně se vyskytují kazy mnohočetné. U nadměrné konzumace cukru a zejména sladkých nápojů se často jedná o rozsáhlé kazy i na ploškách zubů, které se běžně nekazí.

Navzdory rozšířenému mýtu, že na mléčných zubech nezáleží a tedy nevadí, když se zkazí, opak je pravdou. Zkažené mléčné zuby mohou být zdrojem zánětů, otoků a bolesti a často vedou k velmi nepříjemným ošetřením na zubních pohotovostech. Kromě toho zánět okolo mléčného zubu může poškodit i zárodek zubu stálého. Pokud dojde k předčasné ztrátě dočasných zubů, je velmi pravděpodobné, že dítě bude později potřebovat nákladnou léčbu rovnátky. 

Zubní ošetření malých dětí je velmi problematické, nezřídka si malý pacient může odnést i celoživotní trauma. U malých dětí je bohužel často nutné provádět ošetření v celkové anestezii, která představuje pro dětský organismus zbytečnou zátěž a riziko. Ve stomatologii není mnoho smutnějších věcí, než ošetřování malých dětí v celkové anestezii. Často až při pohledu na bezvládné tělíčko vlastního potomka si rodiče uvědomí, o jak závažnou situaci se jedná. Na lítost už bývá ale zpravidla příliš pozdě.


cukr a obezita

Podle Státního zdravotnického ústavu (SZÚ) trpí nadváhou nebo obezitou až 40 % jedenáctiletých dívek a téměř 30 % chlapců. Zatímco v předškolním věku je obézních dětí dlouhodobě kolem 5 %, ve školním věku dochází ke skokovému nárůstu prevalence obezity. Často opakované tvrzení, že děti z nadváhy a obezity vyrostou se ukazuje jako mylné. Tuková tkáň je hormonálně aktivní tkáň a má přímý škodlivý vliv na vyvíjející se organismus. Dá se říci, že jedním ze společných jmenovatelů obézních dětí je právě konzumace slazených nápojů. 

Slazené nápoje obsahují velké množství přidaného cukru, který je spojován s řadou chronických (civilizačních) onemocnění. 2 dl nápoje obsahuje cca 11-24 g, tedy 3-6 lžiček cukru, přičemž není významný rozdíl mezi např. Coca-Colou a pomerančovým džusem. Kolové a některé energetické nápoje navíc obsahují kyselinu fosforečnou, která kromě toho, že snadno rozpouští zubní sklovinu, má také škodlivý vliv na hospodaření vápníkem v kostech.

Slazené nápoje jsou pro děti prokazatelně škodlivé. Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje konzumaci slazených nápojů u dětí za jeden z hlavních faktorů přispívajících k rozvoji nadváhy, obezity, zubního kazu, diabetu II. typu a dalších chronických onemocnění.

Slazené nápoje (a sladkosti obecně) nemají žádný nutriční význam. Obsahují tzv. prázdné kalorie, neobsahují žádné důležité živiny, které by děti nemohly v dostatečném množství získat z jiných zdrojů. WHO doporučuje, aby děti ve věku do 2 let vůbec nepily slazené nápoje. U dětí ve věku 2 až 18 let by konzumace slazených nápojů měla být omezena na maximálně 100 kalorií denně, což odpovídá přibližně 200 mililitrům sladkého nápoje.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v obsáhlém stanovisku z roku 2022 uvádí: "The intake of added and free sugars should be as low as possible in the context of anutritionally adequate diet."

Slazené nápoje zvyšují hladinu krevního cukru, způsobují tak hormonální výkyvy během dne, které vedou ke zvýšenému pocitu hladu a tím přispívají k vyššímu příjmu potravy.

návrh opatření

změna nabídky ve školní jídelně a družině

Postupné nahrazení slazených nápojů neslazenými alternativami, nejlépe čistou vodou.

omezení sladkých odměn zejména ve školní družině

Nahrazení alternativními odměnami - razítka, samolepky, nebo alternativy bez přidaného cukru, např. sušené ovoce.

odstranění slazených nápojů z nápojových automatů ve škole

Nahrazení vodou, v úvahu přichází i nahrazení nápojového automatu např. pítky (pitnými fontánami.)

edukace rodičů

Vzdělávaní rodičů a rozšiřování povědomí o zdravých stravovacích návycích, semináře, přednášky, zpětná vazba.

časté otázky

Moje dítě je zvyklé na sladké pití, čistou vodu nevypije. Nebude ve škole trpět žízní?

Cukr se v lidském organizmu chová do jisté míry jako droga, proto je na místě opatření zavádět postupně. Nabízí se např. postupné ředění sladkých nápojů, přechodné nahrazení neslazeným čajem atd. Klíčová je ale spolupráce s rodiči, jako vhodné se jeví zavádění podobných opatření i v domácnosti.

Proč nenahradíme limonády ovocnými džusy nebo mošty? Ty jsou přece zdravé a plné vitamínů.

Ovocné šťávy obsahují sice určité množství např. vitamínu C, ale také spoustu kyselin a množství cukru srovnatelné třeba s Coca-colou. Z toho důvodu jsou jako náhrada vody nevhodné. České děti přijímají dostatek vitamínu C z jiných zdrojů, zejména z ovoce a zeleniny.

Proč nevadí ovoce? Vždyť je také kyselé a plné cukru.

Ovoce je na rozdíl od sladkého nápoje komplexní potravina, obsahuje vedle vitamínů a minerálních látek také například důležitou vlákninu. Hlavní rozdíl je ale ve způsobu konzumace. Zásadním problémem sladkých nápojů ve vztahu k zubnímu kazu je průběžné popíjení během dne, kdy slina nestihne neutralizovat kyselé prostředí v ústech. 

Může dítě pít čaj slazený medem? med je přece zdravý.

Včelí med obsahuje řadu užitečných a zdravých složek, ale také až 85% cukru. Pravidelné a dlouhodobé pití nápojů slazených medem u dětí může mít na zuby stejně negativní vliv, jako nápoje slazené cukrem.

Má konzumace sladkého vliv i na psychiku dětí?

Nebylo sice prokázáno, že by cukr přímo způsoboval poruchy pozornosti jako ADD nebo ADHD, ale u disponovaných jedinců může příznaky zhoršovat. I u zdravých dětí způsobuje nadměrná konzumace cukru excitaci.

A co tzv. školní limonády? Vždyť jsou v souladu s "pamlskovou vyhláškou".

Tzv. školní limonády sice mají snížený obsah cukru, ale i tak najdete v jedné půllitrové láhvi 20g přidaného cukru. Tzv. pamlsková vyhláška znamená z hlediska omezení cukru sice krok správným směrem, ale jedná se o krok do značné míry polovičatý.

Zapojte se!

Věříme, že každý z nás dokáže měnit věci k lepšímu. Může to být i jen docela malá změna v našem bezprostředním okolí, ale když nás takových bude dost, nakonec změníme svět. 

  1. Líbí se vám myšlenka Školy bez cukru? Dává vám smysl? Skvělé, to je první krok!
  2. Domluvte si schůzku s ředitelem nebo ředitelkou školy a představte mu/jí tento projekt. Na pomoc si můžete vzít tento web, odkázat na něj můžete třeba přiloženým QR kódem. Nebo si stáhněte shrnutí celé kampaně ve formátu pdf zde.
  3. Sami se na to necítíte? Přesvědčte i další rodiče!
  4. Další úroveň? Získejte na svou stranu starostu/starostku obce. S podporou zřizovatele jde všechno snáz.
Je to snazší než myslíte.

Ambasadorem může být každý - zdravotník, angažovaný rodič nebo prostě kdokoliv, komu není lhostejné zdraví dětí ve škole/školce. Šiřte informace, diskutujte s rodiči, učiteli a řediteli škol. 

Česká stomatologická komoraAsociace dentálních hygienistekČeská obezitologická společnostČeská společnost pro dětskou stomatologiiOdborná společnost praktických dětských lékařů

Kontaktní formulář

Máte otázky nebo se chcete zapojit? Kontaktujte nás!
Jméno E-mail Zpráva Odeslat

Kdo jsme?

Martin a Bára Košťálovi

zdravotníci, dentální profesionálové, kterým není jedno, co jejich děti jedí a pijí